Over huizen-alevi.nl

Interior Hassan II Mosque, CasablancaHuizen-Alevi: gemeenschap voor Alevieten
Huizen-Alevi is een gemeenschap voor Alevieten, ook wel aanhangers van Ali genoemd. Alevieten zijn aanhangers van de religie die alevitisme wordt genoemd, ofwel een religie waarbij er wordt geloofd dat na de dood van de profeet Mohammed zijn neef en schoonzoon Imam Ali de enige rechtmatige opvolger was. In feite zijn zij dus aanhangers van Ali, waardoor zij naast de benaming ook de bijnaam 'aanhangers van Ali' gekregen hebben. Meer over de aanhangers van Ali, lees je op deze pagina.

Wat zijn de kenmerken van alevitisme?
Omdat het alevitisme enkele specifieke denkwijzen, normen en waarden heeft, kun je de religie eenvoudig herkennen. Enkele zaken waar je de religie en de aanhangers van de religie bijvoorbeeld aan herkennen volgens bronnen als Wikipedia en de online encyclopedie, zijn de volgende:
– De aanhangers van het alevitisme zijn een soort vrijzinnigen onder de moslims. Dit komt omdat de alevieten een andere verlichting hebben in het denken, waardoor zij door andere moslims worden gezien als mensen die Allah en zijn Koran accepteren, maar niet echt opvolgen in het dagelijks leven.
– Alevieten gaan niet naar een moskee, maar bidden in een eigen ruimte om met elkaar God te voelen. Ook dansen, zingen, eten en drinken de alevieten altijd samen in gezelschap, aangezien het samenzijn voor hen erg belangrijk is.
– Alevieten hebben eigen traditionele dansen en religieuze liederen. Deze liederen gaan bijvoorbeeld over de wanhoop, de liefde en de natuur.
– Voorschriften zijn minder belangrijk bij de alevieten. Dit komt omdat de alevieten vinden dat je niet anderen moet tonen hoe gelovig je bent, maar jezelf. Het bidden richting Mekka of een moskee is dan ook niet nodig, want God is overal volgens de alevieten.
– Volgens de alevieten is God overal. Dit betekent dat God eigenlijk ook in de mens is en ieder mens dus het respect verdient dat God ook verdient. Verdraagzaamheid en tolerantie staan dan ook hoog in het vaandel.

Waar komt de religie voor?
Alevitisme komt over de gehele wereld voor. Zo leven de aanhangers van Ali in Arabische landen, maar zijn er ook veel aanhangers van Ali die zich in andere landen van de wereld hebben gevestigd en hier een leven opbouwen. Het alevitisme is dan ook een religie die overal ter wereld voorkomt en veel aanhangers heeft in diverse landen ter wereld. In Nederland wonen er ongeveer 100.000 mensen die zich alevieten noemen.

Posted on July 6, 2015Categories Religie